Privacy policy

WeComSol neemt uw privacy zéér serieus. Vanaf 25 mei 2018 gaat de Europeuse GDPR (General Data Protection Regulation) van kracht. In Nederland noemen wij het de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze Privacy Policy leggen wij u uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en beschermen.

gdpr

Persoonsgegevens die wij verwerken:

WeComSol verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor of bij het uitvoeren van onze diensten voor u. Het aantal en soort gegevens dat wij verwerken is afhankelijk van de diensten of producten die u van ons afneemt.

Dit zijn de gegevens die wij van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (zakelijk / persoonlijk)
 • Telefoonnummer (vast / mobiel)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP adres
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wecomsol.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

WeComSol verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

WeComSol zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is vanwege verplichtingen voortvloeiend uit belastingwetgeving 7 jaren, gerekend vanaf het moment dat de gegevens niet meer actief worden gebruikt.

Delen met anderen

WeComSol deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, waaronder onze medewerkers zodat zij werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren. Met externe bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WeComSol blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt WeComSol uw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij met uw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek

WeComSol gebruikt alleen technische en funCtionele cookies, en analytische cockies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wecomsol.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Hierbij vragen we u om In deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer {BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. WeComSol zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen drie weken, op uw verzoek reageren. u kunt ons ook bereiken via:

Website:  https://www.wecomsol.nl  
Telefoonnummer: +31(0)135288059
Bedrijfsadres: WeComSol, Koningin Emmastraat 1, 5056XE Berkel-Enschot

U heeft ook het recht om een verleende toestemming om bepaalde gegevens teverwerken, in te trekken. Ook daarvoor kunt u ons op vorenstaande wijzen bereiken.

Klacht

Als u van mening bent dat WeComSol niet goed handelt met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u hiervan melding maken bij WeComSol. Als u niet tevreden bent met de wijze waarop WeComSol de klacht afhandelt heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

WeComSol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaanmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch of per mail contact op met ons.

WeComSol heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveillgingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL):  Wij versturen uw gegevens via een beveiligde verbinding middels een geldig SSL certificaat. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.  DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke(inlog)gegevens te bemachtigen.